آثار تقویٰ :
61 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2013 8:59:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

. می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، اگر تقویٰ پیشه کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزند به شما نورانیت و روشن بینی خاصی می بخشد که بتوانید حق را از باطل به خوبی تشخیص دهید » ( یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُواإِنْ تَتَّقُوااللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا ) .

« فرقان » صیغة مبالغه از ماده « فرق » است و در اینجا به معنای چیزی است که به خوبی حق را از باطل جدامی کند[1] .

صاحب المیزان می گویند : « فرقان » به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می گذارد و آن در آیة مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقویٰ فرقان میان حق و باطل است چه در اعتقادات و چه در عمل ، فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضلالت ، و در عمل جدا کردن اطاعت و هر عمل مورد خوشنودی خدا است از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد و فرقان در رأی و نظر جدا کردن فکر باطل است از فکر صحیح همة اینها نتیجه و میوه ای است که از درخت تقویٰ به دست می آید ... پس فرقان در آیه مورد بحث شامل همة انحاء خیر و شر می شود چون همه احتیاج به فرقان دارند[2] .

2. قرآن می گوید : علاوه بر تشخیص حق از باطل ، نتیجه و ثمره پرهیز کاری این است که « خداوند گناهان شما را می پوشاند و آثار آن را از وجود شما برمی دارد » (وَیُکَفِّرْعَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ) .

3. به علاوه « شما را مشمول آمرزش خود قرار می دهد » (وَیَغْفِرْلَکُمْ).

4 . پاداش های فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدا نمی داند ؛ زیرا « خداوند فضل و بخشش عظیم دارد »( وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیمِ).

این چهار اثر ، میوه های درخت تقویٰ و پرهیز کاری هستند[3] .

و همچنین در سوه طلاق آمده که :

« وَ مَنْ یَتّق الله یُکفّر عنه سیّئاته و یعظم له اجراً[4] »

« و هر کس تقویٰ الٰهی پیشه کند خداوند گناهانش را می بخشد و پاداش او را بزرگ می دارد » و در جای دیگر خداوند می فرماید :

« اَنْ اعبد الله و اتّقوا و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم وَ یُؤَخّرکم الٰی اجلٍ مسمّیٰ ...[5]»

« خدا را به یکتایی بپرستیدند و پرهیزگار شوید ومرا فرمان برید ، تا خداوند از گناهان شما درگذرد و عمر تان را بمدت معین بتأخیر اندازد » .

این آیه به دو مطلب اشاره می کند :

الف ) این آیه دلیل است بر ثابت بودن دو اجل یکی ادنیٰ و دیگری اقصیٰ ، و اجل اقصیٰ مشروط است به تقویٰ و عبادت خداوند[6] .

ب) عبادت خدا و تقوٰی الهی سبب آمرزش گناهان می شود « وَ التّقُوهُ ... یغفر لکم..».

و در روایتی پیامبر اکرم6 می فرماید :

« مَن اصبح وهمّه التّقویٰ ثُمّ اصاب فیما بین ذالک ذنباً غفرا لله له[7]»

« کسی که صبح کند در حالی که تمام فکر و تلاش او پرهیزگاری باشد ، سپس در میان روز ، گناهی از او سر بزند خداوند گناهش را می آمرزد ».

[1]) شیرازی ، ناصر مکارم ، تفسیر نمونه ، ج7 ، ص 177 .

[2]) طباطبائی ، محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ج9 ، ص 70 ، ترجمه ، محمد باقر موسی همدانی .

[3]) شیرازی ، ناصر مکارم ، تفسیر نمونه ، ج7 ، ص 182 .

[4]) طلاق / 5 .

[5]) نوح / 3 ، 4

[6]) بروجردی ، ابراهیم ، تفسیر جامع ، ج7 ، ص 249 .

[7]) میرزایی،علیاکبر، ترجمه نهج الفصاحه ، ص 179 .